Upitnik za nastavnike 2023 - Gospodarska škola Varaždin

Poštovani nastavnici!

Najiskrenije vam želimo zahvaliti na spremnosti da sudjelujete u samovrednovanju digitalne zrelosti vaše škole te vam u nastavku želimo dati nekoliko osnovnih informacija i uputa.

ZAŠTO?
Ovaj se upitnik provodi u okviru projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, odnosno druge faze projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” koja je s provedbom krenula u rujnu 2018. godine. U II. fazi projekta, u koju je uključena i vaša škola, cilj je prikupljanje vrijednih podataka o stanju digitalne zrelosti škole. Temeljem prikupljenih podataka, škole će dobiti povratnu informaciju o razini zrelosti te upute o mogućnostima razvoja digitalne zrelosti, a planirat će se i oblici podrške školama.

TKO?
Rezultati digitalne zrelosti vaše škole računat će se isključivo temeljen finalnog upitnika koji predaje ravnatelj, a informacije dobivene od nastavnika poslužit će ravnateljima za dodatno informiranje i cjeloviti pogled na odabrana područja unutar upitnika.

Pitanja za nastavnike većinom su usmjerena na područja digitalne zrelosti učenja i poučavanja, kao i digitalnih kompetencija, a vjerujemo da će upravo vaše iskustvo i znanje uvelike doprinijeti prikupljanju podataka o stanju digitalne zrelosti vaše škole.

KAKO?
Molimo vas da postavljena pitanja pažljivo pročitate te da na njih odgovarate što iskrenije i objektivnije jer ćete temeljem izabranih odgovora pomoći ravnatelju da dobije korisnu povratnu informaciju o digitalnoj zrelosti vaše škole. Upitnik za nastavnike je u potpunosti anoniman, a poveznica je kreirana isključivo za vašu školu i svatko tko ispuni upitnik putem te poveznice direktno pridonosi Odgovorima nastavnika.

Upitnik je manjeg opsega u odnosu na upitnik koji ispunjavaju ravnatelji. Pitanja su podijeljena u 5 područja (1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. Digitalne tehnologije u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. Digitalna kultura, 5. Infrastruktura). Iza svakog pitanja upitnik nudi više unaprijed definiranih odgovora od kojih odabirete onaj koji smatrate najtočnijim u trenutku popunjavanja.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.

POVJERLJIVOST PODATAKA

Sudjelovanje u upitniku je anonimno i povjerljivo te će uvid u odgovore nastavnika pojedine škole imati samo ravnatelj i uži tim projekta e-Škole. Završni odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku ni bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u okviru obrađenih, grupnih podataka.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju!
Tim projekta e-Škole