Samovrednovanje digitalne zrelosti škola (2020.)


Poštovana ravnateljice/ravnatelju!

Najiskrenije Vam želimo zahvaliti na spremnosti da sudjelujete u samovrednovanju digitalne zrelosti Vaše škole te Vam u nastavku želimo dati nekoliko osnovnih informacija i uputa.

ZAŠTO?
Ovo se samovrednovanje provodi u okviru projekta “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, odnosno II. faze projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola” koja je s provedbom krenula u rujnu 2018. godine. U II. fazi projekta, u koju je uključena i Vaša škola, cilj je prikupljanje vrijednih podataka o stanju digitalne zrelosti hrvatskih škola. Temeljem prikupljenih podataka, škole će dobiti povratnu informaciju o razini zrelosti i temeljem toga upute o mogućnostima razvoja digitalne zrelosti.

TKO?
Predviđeno je da se samovrednovanje odvija kroz dva upitnika, kojeg ispunjavaju ravnatelj te nastavnici škole.

  1. Upitnik kojeg ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba koji će biti temelj za izračun rezultata digitalne zrelosti Vaše škole.

  2. Upitnik kojeg ispunjavaju nastavnici Vaše škole, informativne prirode. Ovaj se upitnik sastoji od manjeg broja pitanja vezanih uz određene elemente digitalne zrelosti, a njegova je svrha omogućiti Vam dodatno informiranje. Upitnik je anoniman, a poveznicu nastavnicima šalje ravnatelj direktno iz sustava.

KAKO?
Kako ispuniti upitnik za ravnatelje i na koji način doći do poveznice na nastavnički upitnik i poslati ga nastavnicima te gdje možete vidjeti nastavničke odgovore, pročitajte u detaljnim Uputama za ispunjavanje upitnika za samovrednovanje digitalne zrelosti škola.

Upitnik za ravnatelje se sastoji od 49 pitanja vezanih uz pet područja digitalne zrelosti te njihove elemente. Nije ga potrebno ispuniti odjednom, već se svakim odabirom odgovora vrši automatska pohrana. Nastavnički upitnik ima 32 pitanja vezanih uz određene elemente digitalne zrelosti.

Svaka škola može samo jednom predati potpuno ispunjen ravnateljski upitnik, a preporuča se da i svaki nastavnik preda svoj upitnik samo jednom.

Rok za popunjavanje upitnika je 18.5.2020.


POVJERLJIVOST PODATAKA

Sudjelovanje u upitniku je povjerljivo te će uvid u odgovore pojedine škole imati samo ravnatelj i uži tim projekta e-Škole za potrebe istraživanja, a poštujući odredbe o povjerljivosti i tajnosti službenih i osobnih podataka. Odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku ni bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole, neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u okviru obrađenih, skupnih podataka.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.


Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju!

Tim projekta e-Škole

Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav!


Prijaviti se možete na poveznici "Prijava"
OP Kokurentnost i kohezija U sustav se mogu prijaviti samo ravnatelji osnovnih i srednjih škola sa svojim AAI korisničkim računom. Prijava

© Fakultet organizacije i informatike i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, 2016.
Ovo djelo nastalo je u okviru rada na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost CARNETa.