Vrednovanje digitalne zrelosti škola (2020.)


Poštovana ravnateljice/ravnatelju!

Prije svega želimo vam zahvaliti na sudjelovanju u samovrednovanju (i vanjskom vrednovanju) digitalne zrelosti Vaše škole.

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje provedeno je u okviru projekta "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, odnosno II. faze projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola” koja je s provedbom krenula u rujnu 2018. godine. U II. fazi projekta, u koju je uključena i Vaša škola, cilj je prikupljanje vrijednih podataka o stanju digitalne zrelosti hrvatskih škola.

U samovrednovanju sudjelovale su sve škole, dok je u vanjskom vrednovanju sudjelovalo 250 slučajno odabranih škola. Samovrednovanje je provedeno kroz dva upitnika. Glavni upitnik za samovrednovanje ispunjavali ste vi kao ravnateljica/ravnatelj škole, a dugi upitnik informativne prirode ispunjavali su nastavnici Vaše škole. Upitnik kojeg ste ispunili vi (uz pomoć jedne ili više osoba) temelj je za izračun rezultata digitalne zrelosti Vaše škole.

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola provedeno je na slučajnom uzorku od 250 škola na kraju školske godine 2019./2020., a svrha vrednovanja bila je utvrditi stanje digitalne zrelosti škola tijekom trajanja programa e-Škole. Specifičan cilj bio je izmjeriti učinke prelaska škola na poučavanje na daljinu, od ožujka 2020. godine do lipnja 2020. godine, a koje se dogodilo zbog proglašenja pandemije koronavirusom i uspostave restriktivnih epidemioloških mjera.

Temeljem prikupljenih podataka u samovrednovanju te vanjskom vrednovanju škola, pripremili smo povratne informaciju o razini zrelosti Vaše škole. Ukoliko ste sudjelovali u samovrednovanju, a niste sudjelovali u vanjskom vrednovanju, u sustavu ćete naći povratne informacije samo o razinama zrelosti dobivenim na temelju samovrednovanja škole.

Pregled povratnih informacija o zrelosti Vaše škole možete pronaći odabirom opcije Analiza na alatnoj traci, nakon što se prijavite u sustav. Odabirom te opcije, otvara vam se prozor u kojem možete odabrati Grafički ili Tablični prikaz rezultata vrednovanja – ukupnu razinu zrelosti te razine zrelosti po pojedinim područjima i elementima te opis razina. Ukoliko je Vaša škola sudjelovala u samovrednovanju i vanjskom vrednovanju, u Grafičkom i Tabličnom prikazu možete vidjeti rezultate jednog i drugog vrednovanja kao i njihovu usporedbu. Rezultati vanjskog vrednovanja prikazani su žutom bojom, dok su rezultati samovrednovanja prikazani plavom bojom. U Tabličnom prikazu, možete pokrenuti i Detaljnu analizu rezultata po pojedinim područjima (odabirom znaka + kod naziva područja).

Zaključno, vrednovanje digitalne zrelosti pokazalo je kako je veliki dio škola dostigao srednje i više razine digitalne zrelosti, te kako su nastavnici stekli iznimno važno iskustvo tijekom nastave na daljinu, razvili svoje digitalne kompetencije, samopouzdanje, a neki od njih i promijenili stavove prema tehnologiji u obrazovanju.

Istovremeno, veliki zadatak pred cijelim sustavom ostaje u podizanju kvalitete korištenja tehnologije u nastavi, nastavku i širenju stručnog usavršavanja i usvajanja digitalnih kompetencija nastavnika i učenika, iskorištavanju postojećih digitalnih materijala i alata, te kontinuiranom osiguravanju podrške nastavnicima i učenicima kao i kontinuiranom opremanju škola, nastavnika i učenika.


POVJERLJIVOST PODATAKA

Sudjelovanje u upitniku bilo je povjerljivo te će uvid u odgovore pojedine škole kao i rezultate imati samo ravnatelj i uži tim projekta e-Škole za potrebe istraživanja, a poštujući odredbe o povjerljivosti i tajnosti službenih i osobnih podataka. Odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku ni bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole, neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u okviru obrađenih, skupnih podataka.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.


Zahvaljujemo vam na Vašem doprinosu i veselimo se nastavku projekta!

Tim projekta e-Škole

Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav!


Prijaviti se možete na poveznici "Prijava"
OP Kokurentnost i kohezija U sustav se mogu prijaviti samo ravnatelji osnovnih i srednjih škola sa svojim AAI korisničkim računom. Prijava

Upute o korištenju sustava digitalne zrelosti škola
Trebate pomoć prije korištenju sustava? Pogledajte kratki video i saznajte:
  • Kako pregledati ispunjene upitnike?
  • Kako se usporediti s drugim školama?
  • Kako koristiti sustav preporuka?
© Fakultet organizacije i informatike i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, 2016.
Ovo djelo nastalo je u okviru rada na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost CARNETa.