Slika za video materijale

Video materijali

Prijava u sustav

U ovom kratkom videu saznat ćete kako se prijaviti u sustav za vrednovanje digitalne zrelosti škola.

Hodogram aktivnosti samovrednovanja

U ovom kratkom videu saznat ćete više o rokovima i aktivnostima samovrednovanja.

Upitnik za nastavnike

U ovom kratkom videu saznat ćete više o pristupanju upitniku za nastavnike.

Upitnik za samovrednovanje

U ovom kratkom videu saznat ćete više o upitniku za samovrednovanje.

Slika za upute

Često postavljena pitanja

Digitalna zrelost škola je koncept koji zbog sve veće važnosti digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju sve više dobiva na značaju i u modernom obrazovnom sustavu. Kako bi se pratio razvoj digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u okviru pilot projekta e-Škole (2015. – 2018.), Fakultet organizacije i informatike i CARNET razvili su Okvir digitalne zrelosti, prateći upitnik te metodologiju procjene digitalne zrelosti. Navedeni su dokumenti bili okosnica razvoja sustava za vrednovanje digitalne zrelosti škola.

U sustav se mogu prijaviti SAMO ravnatelji osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj svojim AAI korisničkim računom. U slučaju tehničkih poteškoća s AAI@EduHr elektroničkim identitetom potrebno je obratiti CARNET-u na adresu helpdesk@skole.hr.

Sustav za vrednovanje sveobuhvatni je sustav za vrednovanje digitalne zrelosti škola te se sastoji od dva velika koraka – 1. Samovrednovanje i 2. Vanjsko vrednovanje. Trenutno se provodi prvi korak vrednovanja – Samovrednovanje, kroz dvije aktivnosti (anonimni upitnik za nastavnike i upitnik za samovrednovanje za ravnatelje).

Samovrednovanje digitalne zrelosti škole provodi se kroz dvije aktivnosti: 1. nastavnici anonimno popunjavaju upitnik, 2. ravnatelji/ice popunjavaju upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škole. Nakon toga ravnateljima/icama dostupni su rezultati samovrednovanja.

Samovrednovanje škola se provodi od 5. do 30. travnja 2023. Rok za popunjavanje upitnika za nastavnike je 30. travnja 2023. Rok za popunjavanje upitnika za samovrednovanje koji popunjavaju ravnatelji/ice je 30. travnja 2023.

U prvoj aktivnost samovrednovanja nastavnici škole anonimno popunjavaju upitnik. Pristup upitniku nastavnicima je omogućen nakon što se ravnatelj/ica škole prijavi u sustav te preuzme i s nastavnicima škole podijeli poveznicu na upitnik za nastavnike. Upitnik za nastavnike je anoniman i informativnog je karaktera. Svrha provođenja upitnika za nastavnike je da ravnatelj/ica može potpunije i točnije odgovoriti na pitanja u upitniku za samovrednovanje. Upitnik za nastavnike bit će dostupan do 30. travnja 2023 do 23:59 sati.

Druga aktivnost samovrednovanja je upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola koji popunjavaju ravnatelji/ice. Upitnik za samovrednovanje dostupan je ravnateljima/icama odmah nakon prijave u sustav. Radi potpunijih i točnijih odgovora u okviru pojedinih pitanja ravnateljima/icama mogu se voditi odgovorima nastavnika škole. Upitnik za samovrednovanje bit će ravnateljima/icama dostupan do 30. travnja 2023. do 23:59 sati.

Ukupno vrijeme predviđeno za popunjavanje upitnika za samovrednovanje je 60 minuta. Upitnik nije potrebno ispuniti odjednom već je odgovore moguće spremati i mijenjati sve do konačne predaje. Za konačnu predaju upitnika (kada je odgovoreno na sva pitanja) bira se opcija "Završna predaja upitnika". Potpuno ispunjeni upitnik može se predati samo jednom i nakon završne predaje upitnika odgovore nije moguće mijenjati. Pitanja su praćena ponuđenim odgovorima te je moguće odabrati samo jedan odgovor na svako pitanje. Neki elementi digitalne zrelosti obrađeni su i u anonimnom upitniku za nastavnike. Radi potpunijih i točnih odgovora u okviru pojedinih pitanja ravnateljima/icama su dostupni odgovori nastavnika klikom na opciju “Odgovori nastavnika”. Upitnik se sastoji od šest grupa pitanja: Podaci o školi, Planiranje, upravljanje i vođenje, Digitalne tehnologije u učenju i poučavanju, Razvoj digitalnih kompetencija, Digitalna kultura i Infrastruktura. Prva se grupa pitanja odnosi na podatke o školi te je važno odgovoriti na sva pitanja te grupe da bi se moglo nastaviti s upitnikom.

Odgovori nastavnika dostupni su ravnatelju/ici škole odmah nakon što su nastavnici popunili i predali upitnik u kartici „Upitnik za nastavnike“. Osim toga, ravnatelju/ici su tijekom popunjavanja upitnika za samovrednovanje uz pojedina pitanja dostupne poveznice na odgovore nastavnika na isto pitanje.

Rezultati samovrednovanja dostupni su ravnateljima/icama odmah po završetku popunjavanja i predaji upitnika za samovrednovanje digitalne zrelosti škole. Rezultati su dostupni u kartici „Rezultati“. Rezultati su prikazani grafički, tablično i opisno, s jasno naznačenom razinom zrelosti i njenim karakteristikama. Osim rezultata, dostupne su i preporuke za unaprjeđenje razine digitalne zrelosti škole. Uz to, svaka škola se može usporediti sa svojim prošlim vrednovanjima, kao i s anonimnimiziranim rezultatima vrednovanja svih škola (grupirano po tipu škola ili županiji).

Pristup rezultatima nije vremenski ograničen.

Sudjelovanje u upitniku je povjerljivo, a uvid u rezultate pojedine škole osim ravnatelj/ica ima i uži tim projekta e-Škole za potrebe istraživanja, izvještavanja i rada na projektu uz poštivanje odredbi o povjerljivosti i tajnosti službenih i osobnih podataka.

Protokolima o sigurnosti podataka tim projekta e-Škole osigurava da odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku, ni bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole, neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u okviru obrađenih, skupnih podataka.

Pristup rezultatima nije vremenski ograničen.