Kontakt

Detalji

CARNET
© Fakultet organizacije i informatike i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, 2016.
Ovo djelo nastalo je u okviru rada na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost CARNETa.