Upute za ispunjavanje upitnika za samovrednovanje digitalne zrelosti škola

Kako bi se unaprijedilo vrednovanje digitalne zrelosti kroz cjeloviti pogled na različite domene digitalne zrelosti, ovogodišnje samovrednovanje odvija se kroz dva upitnika:

  1. Upitnik za ravnatelje kojeg ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba.
  2. Upitnik za nastavnike kojeg ispunjavaju nastavnici škole, informativne prirode.

1. UPITNIK ZA RAVNATELJE

Rezultati digitalne zrelosti Vaše škole temelje se isključivo na odgovorima u glavnom upitniku kojeg ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba.

Preporučamo da se prilikom popunjavanja upitnika konzultirate s administratorom informatičkih resursa o pitanjima koja se odnose na infrastrukturu i tehnologiju u školi, a za pitanja koja se odnose na digitalno sazrijevanje procesa učenja i poučavanja te poslovanja, kao i digitalnu kulturu, prema potrebi i s drugim djelatnicima škole.

Poveznica na Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola je https://digitalnazrelost.e-skole.hr. Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav. U sustav se mogu prijaviti samo ravnatelji osnovnih i srednjih škola sa svojim AAI korisničkim računom. Nakon prijave u sustav na naslovnici je potrebno odabrati opciju "Upitnik" koja vodi na aktivni upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola koji ispunjava ravnatelj. Prikaz u nastavku.

Upitnik

Ukupan broj pitanja u upitniku ravnatelja je 49 podijeljenih u 5 područja: 1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. Digitalne tehnologije u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. Digitalna kultura i 5. Infrastruktura. Iza svakog pitanja upitnik nudi više unaprijed definiranih odgovora od kojih odabirete onaj koji je za Vas najtočniji u trenutku popunjavanja. Upitnik nije potrebno ispuniti odjednom, već se svakim odabirom odgovora vrši automatska pohrana.

Molimo Vas da u upitniku za ravnatelje postavljena pitanja pažljivo pročitate te da na njih odgovarate što iskrenije i objektivnije kako biste temeljem izabranih odgovora dobili za Vas korisnu povratnu informaciju o digitalnoj zrelosti Vaše škole.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju!


2. UPITNIK ZA NASTAVNIKE

Kako bismo u II. fazi projekta upitnik unaprijedili i omogućili cjeloviti pogled ravnatelju na područja unutar upitnika, na odabrana pitanja vezana uz pojedine elemente digitalne zrelosti, odgovarat će i nastavnici Vaše škole. Vjerujemo da nastavnici svojim odgovorima na pojedina pitanja mogu pomoći ravnatelju u ukupnom vrednovanju digitalne zrelosti škole.

Upitnik za nastavnike se sastoji od manjeg broja pitanja vezanih uz određene elemente digitalne zrelosti, a njegova je svrha omogućiti Vama dodatno informiranje. Upitnik je anoniman, a poveznicu nastavnicima šalju ravnatelji direktno iz sustava.

Slijedom navedenog, molimo Vas za pomoć u komunikaciji prema nastavnicima. Kako bi nastavnici Vaše škole mogli odgovoriti na pitanja u upitniku i pomogli Vam svojim odgovorima u ispunjavanju Vašeg upitnika, pozivamo Vas da im vašim uobičajenim komunikacijskim kanalom proslijedite poveznicu na njihov upitnik.

Do poveznice na upitnik za nastavnike možete doći na način koji opisujemo u nastavku. Nakon što pristupite stranici na kojoj se nalazi Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola, poveznica na upitnik za nastavnike nalazi se pri vrhu stranice koja Vam se otvori kad odaberete opciju Anonimni upitnik u gornjem izborniku. Prikaz u nastavku.

Upitnik

Upitnik za nastavnike je potpuno anoniman, a poveznica je kreirana isključivo za Vašu školu i svatko tko od nastavnika ispuni upitnik putem te poveznice pridonijet će skupnim rezultatima koji će Vam pod nazivom Rezultati nastavnika biti dostupni u upitniku koji ćete vi ispunjavati. Uvid u Rezultate nastavnika kod pojedinih pitanja može Vam pomoći u ukupnom vrednovanju digitalne zrelosti škole.

Vaše sudjelovanje u ovoj proceduri, entuzijazam i otvorenost prema svim alternativama od iznimne je važnosti za vrednovanje digitalne zrelosti i razvoja Vaše škole, a time i razvoja hrvatskog obrazovnog sustava u cjelini.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju!

© Fakultet organizacije i informatike i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, 2016.
Ovo djelo nastalo je u okviru rada na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost CARNETa.